آغار به کار نمایندگی روز نامه ی ملت ما در همدان

 

نمایندگی روز نامه ی ملت ما به سرپرستی سعید افقی در استان همدان آغاز به کارکرد .

گفتنی است افقی جذب خبر نگاران افتخاری از روستا ها رااز اولویت های کاری خود بیان کرده وگفته اطلاع رسانی صحیح از وظایف اصلی رسانه ها ست که این اطلاع رسانی باید در همه جا یک سان باشد ومردمان روستا نیز حق دارند از این امکانات بهره مند شوند. 

متن حکم صادره از طرف مدیر مسول روزنامه ی ملت ما به این شرح است .

 

جناب آقای سعید افقی

نظر به سوابق ارزشمند فرهنگی –اجتماعی جنابعالی وحسب رویکرد متعهدانه و مدبرانه به موجب این حکم به سمت روزنامه ی ملت ما در استان همدان منصوب می شوید.

امید است با تدابیر شایسته ی خود وبا بهره گیری از ظرفیت های فکری نخبگان آن سامان ، زمینه ی طرح و تبیین مسایل و مشکلات منطقه رادر جهت کمک به حل آنها فراهم آورید و امکان انتقال دانش وتجارب مدیران منطقه را از طریق اخذ دید گاهها , وانتشار سراسری آن به منظور بهره برداری در سطح ملی مهیا سازید.

                                  

امیر حسین مروی- مدیر مسول  روزنامه ی ملت ما

/ 0 نظر / 25 بازدید