مجلس نام طرح انتقال پایتخت را تغییر داد

با اعلام نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، طرح انتقال پایتخت به طرح بررسی ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و چگونگی انتقال پایتخت سیاسی و اداری تغییر کرد.  با اعلام نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، طرح انتقال پایتخت به طرح بررسی ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و چگونگی انتقال پایتخت سیاسی و اداری تغییر کرد.

به گزارش ایسنا، محمدجواد کولیوند ضمن توضیحاتی در خصوص طرح انتقال پایتخت و تغییر نام این طرح گفت: این طرح به طرح بررسی ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و چگونگی انتقال پایتخت سیاسی و اداری تغییر نام می‌یابد تا سوء تفاهم برای انتقال پایتخت به وجود نیاید.

وی ادامه داد: شورای ساماندهی مندرج در این طرح وظیفه انجام مسئولیتی که در عنوان طرح آمده است را بر عهده دارد.   

اخبار مرتبط:

همدان از گزینه‌های انتقال پایتخت

افزایش احتمال پایتختی مجدد همدان

شورای عالی انتقال پایتخت با عضویت 14 نفر تشکیل می‌شود

/ 1 نظر / 25 بازدید
بامداد خمار

مراقب باش ! دست روزگار هلت میدهد ؛ ولی قرار نیست تو بیفتی ، اگر بی تاب نباشی و خودت را به آسمان گره زده باشی ، اوج می گیری ... به همین سادگی ...