زمان انتقال پایتخت سیاسی از تهران

هاشمی زمان درنظرگرفته شده برای انتقال مرکز سیاسی را تا پایان برنامه‌ چشم‌انداز در سال 1404 عنوان کرد و گفت: در واقع منظور از مراکز سیاسی سه قوه و ساختارهای دولتی است. هم‌اکنون در برخی کشورها مانند پاکستان، هلند، سوییس و سایر کشورهای اروپایی، پایتخت سیاسی را از مراکز اقتصادی جدا کرده‌اند.
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه روز شنبه این مجمع درباره انتقال مرکز سیاسی کشور از تهران تا پایان زمان اجرای سند چشم‌انداز را با توجه به وضعیت پایتخت، ضروری خواند، اما در عین حال گفت که هنوز شهر خاصی برای این منظور در نظر گرفته نشده است.

«محمد هاشمی» در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با انتقال مراکز سیاسی به نوعی توقف مهاجرت صورت می‌گیرد و یا نوعی مهاجرت معکوس اتفاق می‌افتد و این امر موجب می‌شود اداره‌ تهران که امروز با افزایش جمعیت، ترافیک و مشکلات زیادی مواجه است، آسان‌تر شود.

وی با اشاره به بررسی سیاست‌های آمایش سرزمین در مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: با توجه به وضعیت جغرافیایی و ضرورت‌هایی که برقراری تعادل میان مناطق مختلف ایجاب می‌کند و نیز با توجه به استعداد مناطق مختلف کشور چه به لحاظ سوق‌الجیشی و چه منابع آمایش سرزمین، در این باره تصمیم‌گیری می‌شود.

هاشمی با بیان این که «در تهران به دلیل آن که مرکز فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی شده، خدمات بهداشتی، تحصیلی و رفاهی بیشتری نسبت به سایر نقاط کشور وجود دارد» اظهار کرد: این عوامل جاذبه‌های این شهر را نسبت به سایر مناطق بالاتر برده و موجب شده مهاجرت افزایش یابد، اما کم کم تهران به نقطه‌ای می‌رسد که اداره‌ی آن با وجود ترافیک و افزایش جمعیت کار سختی است.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: در اواخر دولت آقای میرحسین موسوی یا اوایل دولت آقای هاشمی بود که تصمیم گرفته شده جاذبه‌های تهران کاهش یابد و یکی از مراکز سیاسی یا اقتصادی به نقطه‌ دیگری از کشور منتقل شود و متناسب با آن سهمی به مراکز دیگر برسد. این بحث اخیرا نیز مطرح شد و نهایتا پیشنهادها بر این قرار گرفت که پایتخت سیاسی تغییر کند؛ چون انتقال مراکز اقتصادی ابزارهای مهمی را می‌طلبد، اما با انتقال مراکز سیاسی امنیت آنها نیز بیشتر تضمین می‌شود و در حقیقت می‌توان گفت نوعی مهاجرت معکوس صورت می‌گیرد.

هاشمی زمان درنظرگرفته شده برای انتقال مرکز سیاسی را تا پایان برنامه‌ چشم‌انداز در سال 1404 عنوان کرد و گفت: در واقع منظور از مراکز سیاسی سه قوه و ساختارهای دولتی است. هم‌اکنون در برخی کشورها مانند پاکستان، هلند، سوییس و سایر کشورهای اروپایی، پایتخت سیاسی را از مراکز اقتصادی جدا کرده‌اند.

وی در پایان در پاسخ به این پرسش که این مرکز قرار است به کدام‌یک از شهرهای ایران منتقل شود نیز گفت: این امر هنوز مشخص نشده است. کارشناسان باید نقطه‌یابی کنند تا با توجه به ویژگی‌هایی که در نظر گرفته می‌شود، مراکز حکومتی به آن نقطه انتقال یابد.
/ 0 نظر / 5 بازدید