تپه مصلی

 

بدنبال تپه ( هگمتانه) نگاهی کوتاه به تپه مصلی لازم است. تپه طبیعی مصلا یکی از تپه های باستانی داخل شهر است . از اینکه در گذشته نماز عیدین را در فراز آن اقامه می شده است به این نام نامیده می شود. به نظر می رسد تپه مصلا در راستای تپه سنگ شیر و هگمتانه قرار دارد و به هم پیوسته بوده اند. به نظر برخی از تاریخ نگاران این تپه در دوره های پیش از اسلام با رونق بوده و برج و باروئی داشته که ویرانه هایش هنوز باقیست گرچه بعضی از صاحب نظران کاخهای دولت مادرا در فراز آن می دانند لیکن در دوره پارتها تپه مصلا دارای استحکا مات نظامی بوده است و بعضی آثار پیدا شده از آن دوره موید این نکته است .

 تپه مصلا از سمت شمالی خود بوسیله عبور رودخانه ( آلو سجرد ) و خیابان شهدا ( شورین ) از تپه هگمتانه و بوسیله خیابان و میدان صدف از سمت جنوب شرقی از تپه سنگ شیر بریده شده است.

(آقای دکتر اذکائی در کتاب فرمانروایان گمنام ) پیرامون تپه مصلا می نویسد :  مصلا ( نمازگاه) جایگاه نیایش "‌ اردی ویسور ناهید " و اساسا" معبد " آناهیتا "‌ ی مشهورپیش از اسلام بر روی آن قرار داشته . همان معبدی که " آشیوخوس " خزاین آین را غارت کرده ودر جای دیگر به نام کنونی  میلچری (منوچهری فعلی ) ظاهرا" برای  مهر ( ایشتار) برپا بوده است. ودر کتاب ( هگمتانه نوشته دکتر محمد تقی مصطفوی )‌ آمده است در قسمت شرقی همدان به مسافت مختصری از جنوب تپه هگمتانه تپه بزرگ دیگری بطول تقریبی 600 متر ( شمالی - جنوبی) و عرض تقریبی 400 متر ( شرقی - غربی) قرار دارد. تنها اثر تاریخی این تپه بقایای برج و باروی ساده و ستبر مربوط به عهد اشکانیان بر فراز آن است).

تپه مصلا خاطرات تلخ وشیرینی از همدان در خود دارد که هر کدام بحثی جداگانه است . از جمله خاطرات تلخ این تپه قتل عام وحشیانه ( مرد آویچ زیاری در سال 319 ه- ق ) است . در معرفی تندیس سنگ شیر مختصر اشاره ای شد توضیح دیگر اینکه پس از سه روز قتل و کشتار از مردم شهر که با شجاعت در مقابل مرد آویچ مقاومت می کردند بدستور مرد اویچ مردم بدنبال امان یافتن در مصلا جمع شدند. جمعیت بدون اسلحه از زن وکودک ومردان پیر و جوان خود را در محاصره جلادان مرد اویچ دیدند که نه راه گریز داشتند و نه اسلحه نبرد . گویند هزاران نفر از دم تیغ و شمشیر خو نخواران زیاری گذشتند و سینه های سبز تپه مصلا به خون آنان گلگون گردید.

از جمله دیگر رویدادهای تاریخی در تپه مصلی زد و خورد قزانها به سرکردگی رضا خان میر پنج با ژندارم ها به فرماندهیمحمد تقی خان پسیان ( 1309- 1343 ه- ق) معروف به کلنل محمد تقی خان است توضیح مختصر این که نیروی ژندارمری در اوایل دوره قاجار نخستین نیروی فرم دیده بود که انتظامات را به عهده داشت و قزاق ها گروه دیگر کلنل محمد تقی خان که در آلمان تحصیل کرده بودوباحکومت مستبدانه نمی توانست همراه شود در برخوردی با قزاقهای مقیم در همدان در تپه مصلی موقعیت هائی به دست آورد . پس از کودتای حوت1299 که منجر به خاتمه حکومت قاجار و روی کار آمدن دوره پهلوی شد به فرمان قوام السلطنه در خراسان کشته شد.

همچنین گفته می شود در دوره قاجار هنگامی که گروه شیخی ها که یک گروه انشعابی مذهبی بود نزاعی بین آنها و اهالی متدین شهر همدان بوجود آمده است که دامنه نزاع به تپه مصلی کشیده می شود و سنگر بندی می کنند ساعتها می جنگند . همانطور که اشاره شد حوادث و رخدادهای در تپه مصلاهر کدام جداگانه مطلبی بزرگ و قابل بحث است. امروزه تپه مصلا تقریبا" در میانه شهر قرار گرفته و برخی ساختمانهای دولتی با سیمائی باز در دامنه های آن چهره به شهر گشوده و نظاره گر شهر پر جوش و خروش همدان هستند.

/ 0 نظر / 6 بازدید