رشد منفی جمعیت ملایر و همدان

پس از اعلام سرشماری سال 1385، عده ای از اهالی استان و شهر همدان، نسبت به سکون و عدم رشد جمعیت این استان در مقایسه با سال 1375 اعتراض کردند. اما تحلیل ها نشان داد که استانهای غربی کشور بویژه استان همدان در مقایسه با سایر مناطق کشور به نوعی دافع جمعیت بوده اند. امسال نیز مرکز آمار ایران، جمعیت شهرستانهای مختلف کشور را برای سال 1389 تخمین زده است.در این برآورد آماری، جمعیت تمامی شهرستانهای استان همدان از جمله همدان، نهاوند و ملایر نسبت به سرشماری قبل رشد منفی داشته است.

بر اساس این سرشماری، جمعیت استان همدان در سال 1389 بیش از یک میلیون و ششصد و نود و نه هزار نفر برآورد شده است در حالیکه جمعیت این استان در سال 1385 بیش از یک میلیون وهفتصد هزار نفر بوده است. جمعیت شهرستان ملایر نیز از دویست و نود هزار نفر در سال 85 به دویست و هشتاد و نه هزار و پانصد نفر در سال 89 کاهش یافته است.

برآورد جمعیتی استان لرستان هرچند با رشد مثبت همراه بوده است اما رشد جمعیتی شهرستانهای این استان نیز شتاب اندکی داشته است به گونه ای که در جمعیت این استان تنها چهل و دو هزار نفر افزایش دیده می شود که عمدتا مربوط به دو شهرستان خرم آباد و بروجرد است. جمعیت شهرستان بروجرد برای سال 89 بالغ بر سیصد و سی و یک هزار نفر برآورد شده است که نسبت به سال 85 بیش از هشت هزار نفر افزایش نشان می دهد.

هرچند نتایج برای دستیابی به نتایج قطعی باید تا سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 منتظر ماند اما مقایسه روند رشد جمعیتی استانهای غرب کشور با استانهای مرکزی و شرقی کشور حکایت از عدم توسعه انسانی و اقتصادی استانهای غربی دارد. برای نمونه جمعیت استان کرمان در طی چهار سال با بیش از سیصدهزار نفر افزایش به نزدیک سه میلیون نفر رسیده است (رشد بالای ده درصد) در حالی که جمعیت استان کرمانشاه در غرب کشور در همین مدت سه هزار نفر زیاد شده است که حدود دو دهم درصد افزایش می باشد. «سرزمین پهله» در نوشته های بعدی به تحلیل علل جمعیت گریزی مناطق زاگرس نشنین خواهد پرداخت.

منبع: برآورد جمعیت شهرستان های ایران در سال 1389، درگاه مرکز آمار ایران

/ 0 نظر / 9 بازدید