انتقال پایتخت، دیروز و امروز

مساله شهر تهران که علاوه بر مسائل مختلفی که در حال حاضر دارد، جمعیت بسیار زیاد و به همین دلیل مسائل گوناگون مرتبط با این جمعیت متمرکز در منطقه تهران نیز دارد. خطر زلزله نیز مزید بر علت است. البته نبود امکانات مورد نیاز برای چنین جمعیتی که در پایتخت زندگی می کند ضرورت رسیدگی به وضع تهران را حتی با انتقال پایتخت ضروری می نماید.

در مورد شهر تهران مسلم آن است که جلوی رشد جمعیت به ویژه از طریق مهاجرت باید گرفته شود. از سوی دیگر مساله تلاش برای کاهش ریسک های مختلف در شهر تهران ، از طریق کاهش آسیب پذیری، بهسازی و اجتنناب از مناطق پرخطر باید با جدیت دنبال شود.

مساله پایتخت جدید نیز ضرورتی برای آینده کشور است. ساخت پایتختی که با طراحی مناسب و مدرن، امکانات زیر بنایی مورد نیاز برای نسلهای بعدی در ان قابل تامین و قابل پیش بینی باشد، موجب افزایش فرصت برای کشور خواهد بود. از نظر معماری و طراحی شهری می توان شهری با هویت طراحی نمود که بر مینای سابقه ایرانی -اسلامی ما و هویت ملی و دینی شکل گیرد.

مناطقی با لرزه خیزی نسبی پائینتر در کشور وجود دارد که به عنوان پارامتری مهم برای تعیین محل پایتخت جدید باید در نظر گرفته شوند. البته پارامترهای مهم دیگری نظیر دسترسی، امنیت ، آب و هوا ، محیط زیست و ... نیز مطرح هستند که آنها نیز در تصمیم گیری باید وارد شوند.

 

منابع:

١-دوشنبه 11 آبان 1388
باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران« ایسکانیوز»

٢-انتقال پایتخت : ضرورت آینده  وبلاگ دکتر مهدی زارع 

http://mehdizare.blogspot.com/2009/11/blog-post.html

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
مهدي

گاهي گمان نميکني و ميشود گاهي نميشود که نميشود گاهي هزار دوره دعا بي استجابت است گاهي نگفته قرعه به نام تو ميشود گاهي گدا وگدايي بخت با تو نيست گاهي تمام شهر گداي تو ميشود... سلام مطالب خوبي داري استفاده كردم وقت كردي به من هم سر بزن خوشحال مي شم [گل]