توضیح عکس : علامه بهاری در میان عده ای از مجاهدان مشروطه همدان و تبریز ( 1 - علامه شیخ محمد باقر بهاری 2- آیت ا... شیخ رضا بهاری برادر علامه بهاری)

فقیه نامدار، اصولی شهیر و مجاهد سترگ آیت اله العظمی علّامه حاج شیخ محمدباقر بهاری ( حاج شیخ محمد باقر بن حاج شیخ محمدجعفر بن حاج محمد کافی بن حاج محمد یوسف بهاری ) ، به سال 1277 هجری قمری در شهر " بهار " ( باهار ) مرکز شهرستان بهار ( باهار ) واقع در استان همدان چشم به جهان گشود . پدران ایشان از علمای دین به شمار آمده و جدش از فقهای نامدار بوده است . علّامه بهاری ، تحصیلات مقدماتی را در شهر " بهار " نزد پدر و علمای دیگر " بهار " ، فراگرفت و سپس در بروجرد نزد اساتیدی چون میرزا محمود طباطبائی تلمذ نمود و آنگاه به نجف اشرف، مشرف شده و در محضر درس " نادره ی اعصار عارف الهی و حکیم ربانی سند العرفان آیت‌ اله العظمی آخوند ملا حسینقلی شوندی درجزینی رزنی " ، " ملا محمود شربیانی " ، " فاضل ایروانی " ، " میرزای شیرازی " ، " آخوند خراسانی " ، " میرزاحسین نوری " و ... به تلمذ پرداخته و به درجه اجتهاد نائل گردید . مرحوم شیخ در سال 1316 هجری قمری پس از بیست سال کسب علم و معرفت و اقامت در نجف اشرف به زادگاهش شهر " بهار " بازگشت و در ردیف مراجع تقلید قرار گرفت. ایشان در سال 1318 هجری قمری بنا به خواهش و استدعای همدانی ها به شهر همدان رفته و امورات این شهر و استان همدان را تا سالها در دست باکفایت خویش گرفت .

تألیفات و مصنفات :

علامه بهاری (ره) ، علیرغم فعالیت های وسیع سیاسی و اجتماعی ، دارای تألیفات و مصنفات عدیده ای درعلوم مختلفة اسلامی منجمله فقه ، اصول ، کلام ، حدیث و ... می باشد و این از ویژگی های برجسته و کم نظیر " شیخ " و مصداق واقع جَمعُ الاَضداد است . آیت اله سید محسن امین جَبَل عاملی ( از علمای کشور لبنان ) در اثر معروف خود بنام " اَعیانُ الشِیعَه" تعداد چهل و چهار فقره از تألیفات آقاشیخ محمدباقر بهاری را برشمرده و می نویسد : " وَ هذِهِ الکُتُبِ کُلُها أََیْنَاهَا بِخَطِهِ فِی هَمَدان عِنْدَ وَلَدِه الشَّیْخ مُحَمَّدحُسَیْن " یعنی : " و تمام این کتابها را با خط خود آن مرحوم ، نزد فرزند ایشان شیخ محمدحسین دیدم " .. مرحوم " شیخ آقا بزرگ طهرانی " صاحب اثر مشهور " الذَّرِیْعَه الِیَ تَصَانِیْفِ الشِّیْعَه " ، در اثر دیگرش بنام " نُقَبَاءَ الْبَشَر " می نویسد : " علّامة معاصر آیت اللّه حاج شیخ محمد باقر بهاری ، فهرست کتابهای خود را که با خطِّ شریفِ خودش نوشته ، برای من ارسال نموده و همه آنها را بطور کامل نقل می کنم ...... " . و آنگاه تعداد 55 فقره از کتابها و تألیفات ایشان را نقل کرده است . مرحوم شیخ آقا بزرگ طهرانی در کتاب " الذَّرِیْعَه الِیَ تَصَانِیْفِ الشِّیْعَه " تعداد 65 فقره از تألیفات علّامه شیخ محمد باقر بهاری را نقل نموده است . بعضی از تألیفات " علّامه بهاری " عبارتند از :

1- ایضَاحُ الخَطَا فِی الرَّدعِ عَنِ الاِستِبدَاد ( در تحلیل آفات حکومت استبدادی و منافع حکومت مشروطه) 2- اَبهَی الدُّرَر (که تکمله " عِقدُ الدُّرَرِ فِی اَخبَارِ المُنتَظَر " ابوبدر یوسف بن یحیی السامی است) 3- اَفعَالُ الصَّلَاه ( در فقه) 4- صَلَاه المُسَافِر ( در فقه) 5- اَلمِشکوه فِی اَحکَامِ الخِلَلِ الوَاقِعِ فِی الصَّلَاه ( در فقه ) 6- اَلمخلاه 7- اَلمُجَاهَدَات ( در مورد طریق تحصیل حق و تدین به آن ) 8- ایضاح المرام 9- اَلطَّلْعُ النَّضِیدُ فِی اِبْطَالِ" اَلمَنعُ عَنْ لَعْنِ یَزِید " ( که رَدّیّه بر کتاب " ابن حجر " می باشد ) 10- تَسدیدُ المَکارم و تَفضیحُ الظَّالِم‌ ( در ایضاح تحریفاتی است که نویسنده ای در کتاب مکارم الاخلاق شیخ طبرسی نموده و پاسخ به آنها ) 11- رساله فی ترجمه " اخطب خوارزم " 12- روح الجوامع ( در علم رجال ) 13- رساله "آیه کن فیکون" ( درتفسیر و شرح این معنی که آیه شریفه جنبه اِخباری ندارد بلکه مربوط به اِنشاء و ایجاد است ) 14- جابُلقا و جابُلسا 15- الجمع بین الفاطمیتین 16- تذییل الطلع النضید 17- ترجمه عثمان بین عیسی الرواسی 18- تقلید و احکامه ( در فقه ) 19- تکلیف کفار به فروع ( در فقه ) 20- وَفَاتُ النَّبِیّ (ص) 21- البیان ( در مورد حقیقت ایمان) 22- دعوت رشاد 23- دین المقتول 24- رجال شیخ محمدباقر بهاری ( در علم رجال ) 25- تلخیص رسائل رجالیه ( در علم رجال ) 26- اَلنُّورُ فِی الِامَامِ المَستُور ِ( در مورد امام زمان "عج" و فلسفه غیبت ) 27- اَلعَلائمُ لِاِهتِدَاءِ الهَوَائم ( در مورد علائم و نشانه های ظهور ولی عصر عج ) 28- ذیل کتاب اَلنُّورُ فِی الِامَامِ المَستُور 29- استِحَاَلهُ التُّوقِیت 30- شرح علائم ظهور 31- مُقَارَنَاتُ الظُّهُورِ الحُجَّه ( عج ) 32- جواب منکر وجود صاحب الزمان ( عج) 33- اَلدُّرَّه الغَرَوِیَّه وَ التُّحفَه الحُسَینِیَّه ( در شرح زندگانی امام حسین )ع) ) 34- اَلدُّرَّه النَّجَفِیَّه 35- اَلدَّعوَهُ السَّنِیَّه 36- اَلدَّعوَهُ الحُسَینِیَّه ( در مورد دیدگاه اهل سنت در خصوص ثواب و استحباب گریه بر امام حسین )ع) ) 37- اِعلَانُ الدَّعوَه ( که تکمله کتاب " الدعوه الحسینیه " می باشد ) 38- حاشیه بر رَسائل مرحوم شیخ انصاری ( در اصول فقه ) 39- حاشیه بر " قَوانینُ الُاصُول " میرزای قمی ( در اصول فقه ) 40- حاشیه بر " مَکاسِب " شیخ انصاری ( در فقه ) 41- حاشیه بر " المَقاصِدُ العلیّه فِی شَرِح اَلفِیَّه " شهید ثانی 42- حاشیه بر کتاب معروف " اَلمِلَلُ وَ النِّحَل" عالم و دانشمند شهیر تُرک ابوالفتح عبدالکریم شهرستانی 43- حاشیه بر " مَنبَعُ الحَیَاهِ فِی حُجِّیَّهِ قَولِ المُجتَهِدینَ مِنَ الَاموَات " مُحَدِّث جزائری ( در فقه ) 44- حاشیه بر " اَلفِیَّه " مالک ( در صرف و نحو زبان عربی ) 45- حاشیه بر" کتاب رِضَاعیه " شیخ مرتضی انصاری ( در فقه ) 46- حاشیه بر " حِکمَهُ العَین " ابوالحسن علی بن عمر دبیران کاتبی قزوینی 47- بَسط نور 48- مَطلع شَمسین ( در احوال حمزه و جعفر ذوالجناحین) 49- الرَّدُّ عَلَی النَّصَارَی 50- رِسَالَهُ فِی تَزوِیجِ الصَّغیرَهِ فِی المُدَّهِ القَلِیلَه ( در فقه ) 51- السِّلاحُ الحَازِمُ لِدَفعِ الظَّالِم 52- شَرحُ الآیات 53- رِسالهُ فِی الصَّحِیحِ وَ الاَعَمّ ( در اصول فقه ) 54- کِتابُ الصَّوم ( در فقه ) 55- رِسالهُ فِی العَدَالَه ( در فقه ) 56- العصمه و رفع الوسمه 57- فضائل حمزه و جعفر 58- رِسالهُ فِی العَقدِ لِلمَحرَمِیَّه ( در فقه ) 59- کتاب عمّار ( در احوال عمّار بن یاسر) 60- بصفین الفَوائدِ الاُصوُلِیَّه 61- فضل عمّار 62- مُستَدرَکُ الدُّرَّهُ الغَرَوِیَّه 63- مقدمه مِناقِبُ الخوارزمی 64- معراج 65- رِسالهُ فِی مُفَارَقَهِ الاَجزَاء لِلقَبُول ( در فقه ) 66- نِثَارُ اللُّبَابِ فِی تَقبِیلِ التُّراب 67- اَلوَجِیزَه ( در کشف از حال کتاب مَناقب ) 68- اَلوَجِیزَه ( در مورد غیبت حضرت حجت عج) 69- بدر امه 70- رِسالهُ فِی وَلَدِالزِّنا وَ اَحکَامِه ( در فقه )

علّامه بهاری از نگاه بزرگان :

مرحوم آیت الله سید محسن امین در کتاب " اَعیَانُ الشِّیعَه " در وصف شخصیت آقا شیخ محمد باقر می نویسد : " کَانَ عَالِمَا فَاضِلَا مُحَدِّثَا رِجَاِلیَّا اَخلَاقِیَّا آمِرَا بِالمَعرُوفِ وَ نَاهِیَا عَنِ المُنکَرِ وَ کَانَ مِن خَواصِّ تَلَامِذَهِ آخُوند مُلّاحُسَینقُلِی الهَمَدانِی الاَخلَاقِی المَشهُور وَ عَنهُ اَخَذَ عِلمَ الاَخلاقِ وَ تَهذِیبَ النَّفسِ" یعنی: " او شخصیتی بود دانشمند، فاضل، محدث، رجالی، اخلاقی، آمر به معروف و ناهی از منکر و از شاگردان برجسته و ویژه آخوند ملا حسینقلی همدانی ( نادره اعصار آیت اله العظمی ملاحسینقلی شوندی درجزینی رزنی ) اخلاقی مشهور و علم اخلاق و تهذیب نفس را از ایشان آموخت. مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی در کتاب " نُقَبَاءُ البَشَرِ فِی اَعلامِ القَرنِ الرَّابِعَ عَشَر " می نویسد: " کَانَ وَرِعَا ، تَقِیَّا ، شَدِیدا فِی الاَمرِ بِالمَعرُوفِ وَ النََّهْیِ عَنِ المُنکَر، عَارِفَا سَالِکَا مُهَذَّبَا ... " یعنی: " او عالمی بود پارسا، پرهیزگار، جدی در امر به معروف و نهی از منکر، عارفی سالک و مُهذَّب .... "

حجه الاسلام و المسلمین حاج شیخ اسدا... حیدری در کتاب ارزشمند خود به نام " حکیم اصحاب " ( انتشارات مفتون همدانی - چاپ اول - 1380- صفحه 175 ) نقل می کنند که در سفری که به خدمت مرجع عالیقدر آیت اله العظمی شهاب الدین مرعشی نجفی شرفیاب می شوند ایشان از آقا شیخ محمدباقر بهاری با القابی چون " آیت الحق ، آیت اله العظمی ، علّامه المتبحر المُجاهد " یاد می فرموده اند .

نقش عظیم علّامه بهاری در انقلاب مشروطه :

در " دائره المعارف تشیع " جلد سوم آمده است : ... "اشتهار عمده بهاری و آنچه از لحاظ تاریخی ـ اجتماعی اهمیت دارد، راجع است به کارکرد و سهم عظیم وی در جنبش مشروطه خواهی ( استان ) همدان ، چنانکه مبارزات پی گیرانه او در آن جنبش در سطح ایران، اعتباری به سزا از برای وی کسب کردو او را یک روحانی انقلابی شناساند. متأسفانه کسانی که راجع به نقش روحانیت تشیع در جنبش مشروطه خواهی ایران رسالاتی نوشته اند، هیچ ذکر خیری از او نکرده اند ... نظریات بهاری درباره مشروطه از دیدگاه شرع و تشیع بسی جالب توجه است و آن اینکه وی میان " مشروعه " و " مشروطه " هیچ تخالف و تعارضی نمی دیده ، سهل است، در یک کتاب با اهمیت خود( بنام ) " اِیضَاحُ الخَطَا " ، ثابت کرده که مشروطه همان مشروعه است و خطای دیگران را در این خصوص توضیح نموده است. از بابت امور عملی، " شیخ باقر " در نهضت روحانیان عدالت خواه تهران و هجرت ایشان به قم شرکت فعال داشت و خود بدان صوب، رهسپار شد (جمادی الثانی 1324 قمری) در موضوع انتخاب نخستین نماینده مجلس یکم از همدان، شیخ باقر (در مسجد) سخن آخر را گفت و حاج شیخ تقی وکیل الرعایا را تأیید کرد ... خود " شیخ باقر " بعدها عضو " انجمن ولایتی " همدان گردیده و به ریاست آن برگزیده شد . در جریان مبارزه مسلحانه بر ضدحکومت کودتایی محمدعلیشاه وی به تشکیل دسته مسلح در همدان مبادرت کرد. در سال 1328 قمری که مجلس شورای ملی او را به عنوان یکی از پنج تن مراجع بزرگ تقلید ایران ( = هیأت خَمسة علمیّه ) به عضویت مجلس برگزید ، وی از قبول آن امتناع کرد ... "

حجه الاسلام حیدری در صفحه 180 کتاب " حکیم اصحاب " می نویسد : " ... ظهیر الدوله حکمران (وقت) همدان او را چنین وصف نموده : حاج شیخ محمدباقر از اعاظم علمای ( استان ) همدان مرد وارسته ای است و هم او یاد کرده ( است که ) هنگامی که روحانیون تهران به رهبری طباطبائی و بهبهانی از برای امر عدالتخانه به ) قم ) رفتند، بهاری نیز در رأس روحانیون مشروطه خواه ( استان ) همدان ، محرمانه عازم آن شهر شد که از نیمه راه بر اثر تلگراف طباطبائی و بهبهانی مبنی بر انجام شدن مقاصد اسلامیه ، بازگشت . غالب عِدّه و عُدّه " بهاری " در امور سیاسی ـ نظامی ، از شهر " بهار " زادگاه وی تأمین می شد . .... بهاری در 22 شعبان 1325 قمری از سوی روحانیون شهر به نمایندگی انجمن ولایتی همدان انتخاب شد و سالها ریاست آن را به عهده داشت. ... پس از کودتای محمدعلیشاه و دوره استبداد صغیر که جنبش مشروطه صبغه مسلحانه به خود گرفت ، " شیخ باقر " هم یک دسته تفنگدار از مریدان " بهار "ی خویش تشکیل داد و از جمله هنگامی که سید عبداله بهبهانی را تحت الحفظ به تبعیدگاهش )بزهرود) کرمانشاه می بردند ، " بهاری " با گروه مسلح خود برای رهائی او اقدام کرد لیکن قزاقان توجه یافته ، از بیراهه به مقصد رفتند ... هنگامی که صمد شجاع الدوله چلیپانلو تبریز را شهربندان کرده بود (1327-1326 قمری) " بهاری " به تأسی از روحانیون دیگر بنای اعتراض گذاشت . بر اثر شورشهای ضد دولتی اواخرِ ) دورة ) استبداد صغیر که در همدان خصوصاً به رهبری" شیخ باقر " صورت می گرفت ، صدر اعظم وقت او را به بهانه " امر دین " به تهران احضار کرد ( اواسط صفر 1327 قمری ) ، اما وی از رفتن خودداری نموده و پاسخ تند و قاطعانه ای داد که : " برو این دام بر مرغ دگر نه " و چنین تلگراف امتناعی ، جسورانه و کم مانند است . ... موضع گیری سیاسی بهاری در برابر " سالار الدوله " برادر محمدعلیشاه قاجار ، هنگامی که کردستان را تصرف کرد و روی به کرمانشاه آورد ( شعبان 1329 قمری ) ... تمکین آمیز بود ...شاید چنین موضعی برای پیشگیری از تطاول سالارالدوله و به اصطلاح برای حفظ نفوس نوامیس مسلمین بوده است ، لیکن بعداً سران شهر را از مددرسانی به وی ( سالارالدوله ) منع کرد و مخالفتش با سالار الدوله به حدی رسید که یک گروهان توپدار از سپاه سالار بر روی تپه مصلا به سرکردگی ابوطالب توپچی قصد به توپ بستن خانه " شیخ باقر " واقع در کوچه ذوالریاستین را کرد که مردم شهر شوریدند و همراه با مریدان " بهار "ی آقا را به سرکردگی برادرش " حاج شیخ محمدرضا بهاری " و " صفدر بهاری " به مصلا بردند و از این کار ممانعت نموده و سربازان را به باد کتک گرفتند . چند بار دیگر از طرف عوامل محمدعلی شاه و سالار الدوله قصد ترور " بهاری " شد که یکبار توسط " علی مشروطه " بوده و گویند " شیخ باقر " او را سیلی ای زد که بیهوش افتاد ... مرحوم آیت اله حاج شیخ محمدباقر بهاری (ره) در انقلاب مشروطه ، بین مشروطه خواهان و مشروعه خواهان و مستبدین ، نظر و راه چهارمی را داشته و آن جمع بین مشروطه و مشروعه بود ... و در این رابطه کتاب " اِیضَاحُ الخَطَاءِ فِی الرَّدعِ عَنِ الاِستِبداد " ... را در رد بیانیه " شیخ فضل اله نوری " و در بیان قبایح و مضار استبداد نگاشت ... کتاب " اِیضَاحُ الخَطَاء " تألیف مرحوم بهاری را باید به مَثابه یکی از اسناد مهم مشروطه دانست ... این کتاب کوچک ، سالها پیش در 46 صفحه حروفی ، چاپ شده و علامه آقا بزرگ طهرانی در " الذریعه " ، جلد دوم ـ صفحه 493 ـ شماره 1940 در فهرست کتابهای چاپی از آن یاد کرده اند " .

حکایاتی از سیرة علّامه بهاری( ره ) :

در کتاب ارزشمند " حکیم اصحاب " تألیف حجه الاسلام و المسلمین حاج شیخ اسدا... حیدری ( انتشارات مفتون همدانی - چاپ اول - 1380- صفحه 197 و بعد ) حکایاتی از سیرة علّامه بهاری ( ره ) نقل شده، از جمله : « برای خوردن کشک بادمجان آمدید» !

... در حالات مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد باقر بهاری فرزند گرامیش مرحوم حاج شیخ محمد حسین بهاری نقل کردند: شخصی بنام سید اسدالله بهاری که خدمتکار ارباب و ساکن همدان بوده ، برای تهیه خوراک به بازار رفته بود که بادمجان بخرد و ناهار کشک بادمجان بخورد ولی گیرش نیامده دست خالی برگشته بود به دوستان خود گفته بود برویم " بهار " کشک بادمجان بخوریم و برگردیم وقتی به شهر " بهار " می رسند ...... سید اسدالله به دوستانش گفت برویم، داخل منزل ببینیم آقا (علّامه بهاری ) چه می کند چون داخل شدند از حال یکدیگر گرم بپرسیدند در همین اثنا آقا دستور دادند کشک بادمجان درست کنند ناهار حاضر شد و سفره مزین به کشک بادمجانی که سید اسدالله هوس کرده بود، اما سید اسدالله کمتر از حد میل و هوسش دست به غذا برد. از همین رو آقا فرمودند: سید اسدالله چرا نمی خورید؟ از همدان به قصد خوردن بادمجان آمده اید، حالا دارید تعارف می کنید؟! بیشتر میل بفرمایید. دنبال کارهایتان بروید، لازم نیست اینجا بمانید چون هیچگونه خطری ما را تهدید نمی کند آنان پس از صرف ناهار به همدان مراجعت می نمایند.......

« 24 ساعت بازداشت به خاطر دروغ »

مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ محمد حسین بهاری )قدس سره) فرزند مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد باقر بهاری (ره) نقل کرده است : همراه پدرم از کمره ای می آمدیم. من پشت اسب آقایم سوار شده بودم از طرف کوهستان تیری آمد به طرف عمامه پدرم اصابت کرد و تیر دیگری آمد از زیر بغل او رد شد ولی آسیب به ما نرسانید . آقا به شخص همراه ما که سیدی بود فرمود برو آنها را بگیر و بیاور سید در حالی که هیچگونه اسلحه سرد یا گرمی همراه نداشت به سراغ آنها رفت . تا ( ما ) به منزل برسیم دیدیم سیّد آن دو نفر را با تفنگشان آورد . پدرم فرمود: چرا به سوی ما تیراندازی کردید؟! گفتند: ما قصد زدن شما را نداشتیم بلکه برای شکار تیراندازی می کردیم. آقا فرمودند: آیا شکار زیر عمامه یا زیر بغل من بود ؟ سپس دستور داد آنها را به خاطر اینکه دروغ گفتند بیست و چهار ساعت بازدداشت نمودند و فرمودند: بخاطر اینکه خلاف واقعیت و دروغ گفتید باید 24 ساعت زندانی شوید تا از این به بعد دروغ نگویید. در این مدت بازداشت آنها از رحمت و رأفت اسلامی بهره مند بودند بطوریکه ایشان دستور داده بود به آب و خوراک آنان اقدام می شد. ولی راجع به تیراندازی که به سوی معظم له نمودند مجازات نکردند بلکه مورد عفو قرارشان داده و با این رفتار به آنان فهمانیدند که نباید دروغ بگویند ... .

« هنر شناسی و بینش معمارگری شیخ »

روزی شیخ باقر چند تن از معماران شهر همدان را دعوت می کنند و یکی از مساجد بزرگ شهر همدان را به زبان امروزی به مناقصه می گذارند . معماران پس از مشاهده آن مسجد که بر اثر گذشت زمان، دستخوش حوادث شده و روبه انقراض داشت از تعمیر و بازسازی آن به جهت فاصله بیش از حد ستونها از هم، طفره می روند و هر یک به یقین اذعان می کرده اند که هر کس با این فاصله سقف طاق آن را بزند طولی نخواهد کشید که فرو خواهد ریخت . چون شیخ کس نیافت که بدین کار تن دهد خود آستین بالا زده و به کمک چند نفر "طاق" آن را می زند .....

« تعصب و تقید وی در اجرای دستورات اسلامی »

از یکی دو نمونه ای که به ایشان نسبت داده اند بر می آید که تعصب و تقید شدیدی نسبت به اجرای فرامین اسلامی داشته است ، از جمله از ( آیت الله ) حاج شیخ محمد حسین ( بهاری ) پسرش داستانی نقل است ( که میان عموم مردم منطقه هم مطرح می باشد ) یکی همان داستان حدی است که با دست خود به اجرا در آورده بود اگر چه در نقل این داستان و شاخ برگهای آن تفاوتهای جزئی وجود دارد. لیکن واقعیت آن را نمی توان انکار کرد " قولی است که جملگی بر آنند " داستان از این قرار بوده است که روزی مردی از اهالی همدان خدمت آقا می رسد و از او تقاضای اجرای حد اسلامی و مجازات عملی را می کند که خود مرتکب آن شده بود، وقتی آقا از ایشان سوال می کند چه جرمی را مرتکب شده اید می گوید: با زنی زنا کرده ام! حال از شما می خواهم مرا مجازات کنید،آقا برای اینکه ثابت شود حضور ایشان( مرد زناکار ) و سخن ایشان ( مرد زناکار ) به هزل و شوخی نیست در جواب می گوید بروید چند روز دیگر بیایید تا درباره میزان مجازات شما مطالعه ای بیشتر بکنم اما گویی ایشان ( مرد زناکار ) تصمیم جدی داشت خود را به دست قاضی سپرده و مجازات عمل زشت خود را ببیند به همین خاطر در مراجعه بار سوم آقا پی بردند که واقعاً مجرم خواستار تحقق اجرای حکم هستند، لذا دستور دادند بروید فردا در فلان میدان شهر حاضر شوید، فردای آن روز در حالی که مردم زیادی جمع شده بودند تا اجرای حد را از نزدیک شاهد باشند مجرم را در جایگاه خاص او آوردند و آقا نیز بلافاصله برای اجرای حکم در محل حاضر شد و خطاب به مردم گفت اگر در میان شما کسی است که یک روز نماز صبحش قضا نشده است بیاید و گردن این مجرم را بزند. این سخن را سه بار تکرار کرد ولی کسی جهت اجرای حد خود را واجد شرایط و آماده ندیده اقدام نکرد. چون شیخ چنین دید، خود شمشیر برداشت و سر مجرم را از تن جدا کرد........

« اقتدار و بیگانه ستیزی شیخ »

... داستان اول مربوط به بانک انگلیسی ها در ایران می شود. شیخ علی که خود از خدمتکاران شیخ محمد باقر بوده ، داستان را اینگونه نقل می کند: یک نفر از دوستان خدمت آقا رسید و عرض کرد آقا پسرم هفت دانه مروارید را از خانه به سرقت برده و در بانک انگلیسی ها فروخته است برای مطالبه این مرواریدها به بانگ انگلیسی ها مراجعه کردم گفتند ما آمدیم معاملاتی اینگونه انجام دهیم برو پی کارت! یا شیخ امیدم اول به خداست و بعد دست به دامن شماییم حالا می گویید چکار کنم؟ آقا کاری برایم بکنید این کار فقط کار شماست آقا به او فرمودند برو به انگلیسی ها بگو شیخ باقر می گوید پولتان را بگیرید و مرواریدها را پس دهید ایشان می رود و آن جواب را بار دیگر می شنود مجدداً نزد شیخ آمده و از او استمداد میکند. این رفت و آمد و درخواست کمک چندین بار تکرار می شود. سرانجام آقا تلگرافی به کشور انگلستان می زند گویند محتوای تلگراف بسیار موجز و با این مضمون بوده است : " بیایید دزدانتان را از ایران جمع کنید " . انگلیسی ها نیز جواب آقا را اینگونه می دهند : " اگر دزدی صورت گرفته است خودتان مجازاتش کنید " . این جواب برای آقا یک امتیاز بود . بلافاصله بعد از دریافت جواب به شخص شاکی فرمود : به بانک بروید و از قول من بگویید یا مرواریدها را بدهید و پولتان را بگیرید یا خودم می آیم ساق پایتان را می گیرم و کشان کشان بیرون می اندازم . چون سخن آمرانه شیخ به گوش آنان رسید بلافاصله بلند شده و به همراه مرواریدها به خدمت شیخ آمدند ........

داستان دوم که در حق اقتدار و بیگانه ستیزی او آورده اند داستان روسی هاست. شیخ علی ماجرا را اینگونه نقل می کند: روزی روسها در عباس آباد همدان چادرهای زنان مسلمان را به اجبار برداشتند چون این عمل روسی ها به گوش آقا رسید فرمودند بروید آنها را بگیرید و بیاورید . رفتند و آن دو روسی را گرفتند و خدمت آقا آوردند . ایشان هم دستور دادند آنها را در طویله ای بازداشت کنند و از طرفی به کشورشان تلگراف زدند که بیایید و این الاغهایتان را از اینجا ببرید . آقا از روسها هم همان جوابی را شنید که از انگلیسی ها شنید .

البته روایت در مورد اقتدار و جسوری ایشان زیاد است و همین بس که " علی خان " که خود اهل " بهار " بوده و در روسیه اقامت داشته می گوید از من در روسیه پرسیدند شیخ باقر بهاری چقدر لشکر دارد ؟ ما از ترس وی نمی توانیم به ایران بیاییم . علی خان می گوید در جوابشان گفتم ایشان لشکر ندارد ولی اگر با قلم اذن جهاد بدهد همه مردم اعم از زن و مرد پیر و جوان لشکر و سرباز او خواهند شد و بیش از یک فرمانده از او اطاعت خواهند کرد. والسلام

/ 2 نظر / 27 بازدید
تقی سالک

سلام از اینکه همدانی هستید وبرای همدان می نویسید خوشحالم خواهش میکنم به وبلاگ ماهم سری بزنید واز نظرات خود بی نصیب نگذارید متشکرم