جدول عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری آبان ماه 1389

جدول عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری آبان ماه 1389 اطلاعات این جدول بر اساس تغییرات تقسیماتی مصوب به روز می شود.
ردیف استان   مرکز استان تعداد واحدها شهرستان بخش دهستان شهر 1 آذربایجان شرقی  تبریز 19 42 141 58 2 آذربایجان غربی  ارومیه 17 40 113 38 3 اردبیل  اردبیل 10 27 69 23 4 اصفهان  اصفهان 23 45 125 100 5 البرز کرج 4 10 22 16 6 ایلام  ایلام 8 20 40 21 7 بوشهر بوشهر 9 23 44 31 8 تهران  تهران 12 28 62 41 9 چهارمحال و بختیاری  شهرکرد 7 19 41 27 10 خراسان جنوبی بیرجند 8 19 49 25 11 خراسان رضوی مشهد 27 69 163 72 12 خراسان شمالی بجنورد 7 17 42 18 13

/ 0 نظر / 9 بازدید