عاشورا در کوريجان

روستای کوریجان از مرکزی است که در آن عزاداری حضرت امام حسین

(ع) بسیار توجه شده و در این ایام باتوجه به برودت هوا دسته بسیار باشکوه در این روستا بود و  حتی تعذیه هم مثل سالهای قبل برکزار شد

/ 0 نظر / 8 بازدید