ديدار آيت الله نوري همداني با اعضاي شهرداري همدان

     Excerpt.gif
آيت الله نوري همداني در ديدار با شهردار و رئيس و نايب رئيس شوراي اسلامي همدان با تاكيد بر اينكه مسئولان با تواضع وحسن خلق با مردم برخورد كنند، به درنظر گرفتن مال فقرا اشاره كرد و گفت: با در نظر گرفتن وضعيت فقرا و محرومين سعي شود حداكثر همكاري و مساعدت را با اقشار آسيب پذير جامعه داشته باشيد.

8539_larg1.jpg

توصيه آيت الله نوري همداني به شهرداران در حفظ مصالح مردم و شهر


شهردار بايد مصالح مردم و شهر را با هيچ چيز ديگري عوض نكند، در غير اين صورت به مردم خيانت كرده است.
آيت الله نوري همداني در ديدار با شهردار و رئيس و نايب رئيس شوراي اسلامي همدان با تاكيد بر اينكه مسئولان با تواضع وحسن خلق با مردم برخورد كنند، به درنظر گرفتن مال فقرا اشاره كرد و گفت: با در نظر گرفتن وضعيت فقرا و محرومين سعي شود حداكثر همكاري و مساعدت را با اقشار آسيب پذير جامعه داشته باشيد.
اين مرجع تقليد مسئوليتها را امانتهاي الهي برشمرد و گفت:تمامي امور را از دريچه جهان بيني اسلامي نگاه كنيد و فرصت زود گذر خدمت را غنيمت بشماريد.


منبع :تبیان همدان
/ 0 نظر / 23 بازدید