درباره استان همدان

استان همدان يكی از مناطق تاريخی ايران و از قديمی ترين كانون های تمدن در جهان به شمار می رود. آثار تاريخی موجود در اين استان قدمت و كهن سالی آن را به خوبی نشان می دهد. از ارديبهشت تا اواخر مهرماه علاوه بر زيبايی و سرسبزی های پراكنده در سراسراستان همدان؛ تابش آفتاب و درجه حرارت بسيارمطلوب است و فرصت مناسبی براي علاقه مندان به طبيعت و تاريخ استان همدان است كه از تعطيلات تابستانی خود بيش ترين بهره را ببرند. در فصل زمستان در دامنه هاي الوند اگر كسانی قصد استفاده از برف برای وزش اسكی و ساير ورزش های زمستانی را داشته باشند؛ امكانات ورزش اسكی و كوه نوردی زمستانی در دامنه های الوند همدان فراهم است. استان همدان از طبيعت, تاريخ, كشاورزي, صنايع, معادن و جاذبه هاي جهانگردي پررونقي برخوردار است.

 اطلاعات بیش تر

/ 0 نظر / 23 بازدید