براي روستاهاي بالاي 300خانوار مشاور اقتصادي انتخاب مي شود

استاندار همدان در جلسه شوراي اسلامي استان:

براي روستاهاي بالاي 300خانوار مشاور اقتصادي انتخاب مي شود .

 

دكتر بهروز مرادي در پنجمين جلسه شوراي اسلامي استان از انتخاب مشاور اقتصادي براي روستاهاي بالاي 300 خانوار استان در آينده نزديك خبر داد و اظهار داشت: اين حركت ، حركتي نو و جديد در سطح كشور خواهد بود.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني استانداري همدان، استاندار همدان در اين جلسه با اشاره به وضعيت رو به جلو صنعت در استان از اعضاي شوراها خواست با حفظ هويت و اصالت و با پرهيز از كارهاي حاشيه اي و سياسي انرژي خود را در جهت توسعه استان  معطوف كنند.

 

دكتر بهروز مرادي اظهار داشت با توجه به مصوبه هيئت دولت در همدان تا سال 88 همه نقاط استان تحت پوشش شبكه هاي تلويزيوني قرار  خواهند گرفت  و تا پايان امسال تمامي روستاهاي استان  داراي مخابرات مي شوند و هشتاد درصد جمعيت روستاهاي بالاي سيصد خانوار از گاز طبيعي بهره مند و در سال آينده راه تمامي روستاهاي بالاي 20 خانوار آسفالت خواهد شد.

 

استاندار همدان افزود: در بحث آب ، برق، گاز، تلفن در تمامي روستاها زير ساخت ها در حال پيگيري است و چشم انداز روشني دارد و از اين نظر استان همدان داراي ويژگي در بين استانهاي كشور است. استاندار همدان ادامه داد: استان همدان اولين استاني است كه كار گروه روستايي تشكيل داده و محور كار در اين كار گروه توانمند سازي و ايجاد اشتغال در روستا ها براي جوانان با توسعه شهركهاي صنعتي و كارگاههاي روستايي است.

 

دكتر بهروز مرادي با اشاره به فعاليتهاي خوبي كه در خصوص طرح هاي زود بازده در استان انجام شده ضمن اعلام حمايت از طرح هاي سرمايه گذاري از اعضاي شوراها خواست در جذب سرمايه گذاران و ارائه طرح هاي سرمايه گذاري فعال تر عمل كنند.استاندار همدان در ادامه اين نشست خواستار همكاري شوراها در استفاده بهينه از آب در بخش كشاورزي شد.

 

همچنين در اين جلسه رستنده مدير كل امور اجتماعي و انتخابات با ارائه آمار و تشريح مقايسه اي شوراي دور دوم و سوم و توفيقاتي كه شوراها داشتند به اقدامات مثبت صورت گرفته از سوي اداره كل امور اجتماعي و انتخابات در هر چه بهتر شدن امور جاري شوراها و رفع مشكلات پرداخت.

طاهري رئيس شوراي اسلامي استان نيز در اين جلسه گزارشي از روند تشكيل شوراي استان و اقدامات انجام شده از سوي اين شورا و مشكلات فرا روي آن ارائه داد.

 

شايان ذكر است  سومين دوره شوراي اسلامي استان همدان از آغاز تشكيل پنج جلسه رسمي داشته و چهار كميته فرعي اين شورا نيز تا كنون فعاليت خود را آغاز كرده اند و معماري و محسني دو عضو اين شورا و نماينده آن در شوراي عالي كشور از سوي اين شورا در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي حاضر ميشوند.

/ 0 نظر / 24 بازدید