ممنوعیت پوستر تبليغاتي

ShowPicture.aspx?Width=150&Height=150&ID=ee14ae60-fcbc-4008-9fc3-e10181d7330c

مديركل انتخابات: طبق قانون فعلي، نامزدها نمي توانند پوستر تبليغاتي الصاق كنندمديركل انتخابات وزارت كشور گفت: چاپ پوسترتبليغاتي توسط نامزدهاي نمايندگي هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي منعي ندارد، اما طبق قانون فعلي انتخابات، نمي توانند آن را الصاق كنند.به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، "علي‌اصغر كارانديش" روز يكشنبه در گفت وگو با ايرنا، با اشاره به‌اينكه توزيع پوستر نامزدها بين مردم و در حوزه‌هاي انتخاباتي هيچ اشكالي ندارد، درباره بازنگري قانون‌تبليغات انتخاباتي هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي اظهارداشت: اين بازنگري توسط نمايندگان محترم مجلس انجام گرفت؛ ولي رأي نياورد و طبق قانون فعلي، بايد تبليغات انتخاباتي صورت گيرد.
وي افزود: با قطعي‌شدن برگزاري انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي به صورت رايانه‌اي، عوامل اجرايي انتخابات اين وزارتخانه كار خود را براي آماده شدن مراحل و همچنين بهتر برگزار كردن هشتمين دوره انتخابات مجلس آغاز كرده‌اند.
"كارانديش" با اشاره به‌اينكه امور انتخاباتي به‌شكل جدي دنبال مي‌شود، اظهار داشت: در استان‌هاي سراسر كشور بحث انتخابات به طور هماهنگ پيگيري مي‌شود و بايد با جديت تمام به مراحل آماده‌سازي انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي نگاه كرد.
مديركل انتخابات وزارت كشور با بيان اينكه پيشينه مردم ما نشان داده كه هر دوره از انتخابات از دوره قبلي خود پرشورتر برگزار شده است، گفت: بايد كاري كرد كه اين دوره از انتخابات هم به‌مانند دوران گذشته، با حضور پرشور مردم ايران، فصلي جديد و حياتي را در جمهوري اسلامي رقم بزند.

/ 0 نظر / 24 بازدید