لاريجاني به احتمال زياد از قم کانديدا مي شود

عضوهيئت اجرايي جبهه متحد در گفتگوبا برنا:
لاريجاني به احتمال زياد از قم کانديدا مي شود

يک عضوهيئت اجرايي جبهه متحد اصولگرايان از قطعي نشدن حضور علي لاريجاني در ليست تهران و احتمال کانديداتوري اش از قم خبر داد. (متن خبر)
 
 
 
/ 0 نظر / 24 بازدید