آیا پایتخت منتقل می شود؟ اراک گزینه اول

imagehandlerپس از جنگتحمیلی در سال ۶۸ به دلیل مشکلات تهران این طرح به طور جدی مطرح شد. در بررسی های اولیه چندین شهر را به عنوان کاندیدا مطرح شد. لرستان (دورود) به واسطه موقعیت جغرافیایی و آب فراوان، راه آهن و طبیعت زیبا و… بیشترین امتیاز را کسب نمود، لکن پس از زلزله اخیر لرستان گزینه های دیگری همچون اراک، قزوین و سمنان نیز مطرح می شوند  

 

مهر: مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقال مرکز سیاسی کشور در مکان مناسب جهت بهبود و اصلاح استقرار جمعیت را تصویب کرد.

در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، ادامه بررسی و تدوین سیاست‌های کلی در بخش آمایش سرزمین پیگیری شد و با حضور کارشناسان مربوطه از دولت و مجلس شورای اسلامی موارد ذیل به تصویب رسید:

رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی در استقرار جمعیت و فعالیت در سرزمین با تکیه بر:

1- انتخاب مکان‌های مناسب و استقرار مراکز زیست و فعالیت جهت اقدامات توسعه متوازن و همچنین مراکز حیاتی و حساس متناسب با ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی و پدافند غیرعامل
2- فعالیت‌های توسعه‌ای ملی و استانی در مناطق مرزی با اعطای مشوق‌های اقتصادی و تقویت زیربناها و استقرار مناسب جمعیت و تقویت نیروهای نظامی و انتظامی با توجه به تهدیدات.
3- ساماندهی سطوح خدمات و استقرار جمعیت در کشور با توجه به مدیریت سوانح طبیعی، حوادث، منابع آب و رعایت شرایط زمین‌شناسی جهت افزایش ضریب ایمنی تاسیسات زیربنایی و حیاتی و ابنیه مراکز جمعیتی و شهرها و روستاها
4- تقویت همگرایی، یکپارچگی ملی، وحدت و پیوندهای اجتماعی با ارتقا سطح توسعه‌یافتگی مناطق مختلف کشور و ایجاد قطب‌ها و کانون‌های توسعه
5- انتقال مرکز سیاسی کشور در مکان مناسب جهت بهبود و اصلاح استقرار جمعیت و فعالیت در کشور تا پایان چشم‌انداز
6- توسعه متوازن روستاها و شهرهای کوچک و پیشگیری از مهاجرت‌های بی‌رویه به مراکز استان‌ها.

 

انتقال بخشی از پایتخت به نقطه ای غیر از تهران 

اسدالله عباسی عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلسشورای اسلامی با تاکید بر اینکه زندگی در تهران هر روز غیرقابل تحمل تر و سخت تر میشود به خبرنگار مهر گفت: به نظر می رسد که تنها یک راهکار برای خروج تهران از بحرانترافیک و آلودگی هوا وجود داشته باشد و آن نیز انتقال بخشی از پایتخت به نقطه ایدیگر است. 

موضوع انتقال پایتخت برای اولین بار در سال ۶۴ وهمزمان با دویستمین سال پایتختی تهران موضوع انتقال پایتخت مطرح شد و پس از جنگتحمیلی در سال ۶۸ بار دیگر این طرح به طور جدی تر مطرح شد. طرحی که با تصمیمدولتمردان وقت مبنی بر ارجحیت ساماندهی تهران کنار گذاشته شد.

این موضوع در سالهای نخستین دهه ۷۰ هم مطرح شد کهپیگیری آن بی نتیجه ماند. با این همه این بحث سال گذشته برای چندمین بار مطرحشد.

بر اساس بررسیهای انجام شده توسط شرکت کنترل کیفیتهوای تهران خودروهای پایتخت روزانه دست کم 4 هزار و 400 تن آلاینده تولید می کنند. این میزان آلاینده در سال به 6/1 میلیون تن رسیده و این در حالی است که دیگرآلاینده های صنعتی به مراتب بیشتر از خودروها آلودگی ایجاد می کنند و ذرات معلقدومین عامل آلودگی هوای تهران است.

عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس با اشاره به بررسیطرح انتقال بخشی از دستگاههای دولتی مستقر در تهران در مرکز پژوهشهای مجلس افزود: من معتقدم برای خروج تهران از بحران ترافیک و آلودگی هوا هیچ راهکاری نداریم غیر ازاینکه طرح انتقال بخشی از وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی به خارج از تهران اجراییشود.

عباسی با تاکید بر اینکه مشکلات تهران غیرقابلمهار شده است ادامه داد: این طرحی بوده است که نمایندگان مجلس به مرکز پژوهشهاپیشنهاد داده اند و قرار است بر روی آن مطالعه و بررسی صورت بگیرد.بر اساس اعلاممعاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران روزانه بیش از 40 میلیون ساعت از وقتشهروندان در ترافیک هدر می رود.


عباسی با تاکید بر انیکه چالشها و مشکلاتتهران بر سایر شهرهای کشور تاثیرگذاراست در مورد دلیل انتخاب سمنان برای انتقالبخشی از دستگاههای دولتی مستقر در تهران به این نقطه از کشور گفت: شرایط مناسب ایناستان از جمله قرار نداشتن بر روی گسل زلزله بوده است.

از جمله برنامه های دولت نهم برای کاهش ترافیک وآلودگی هوا و مشکلات روزافزون پایتخت ایران انتقال دستگاههای دولتی متناسب با حوزهفعالیت هر منطقه از کشور بود.

طرفداران انتقال پایتخت از تهران با اشاره به خطرزلزله و گسترش پهنه های پر خطر در شهر تهران به دلیل گسترش ساخت و ساز در اینشهر به ویژه در حاشیه های شمالی و جنوبی آن اجرای چنین طرحی را ضروری می دانند. بهاعتقاد این دسته از کارشناسان با انتقال پایتخت به یک محل جدید و کم خطرتر و نه بهیک شهر جدید موجود ایران می توان امید داشت که با به صفر رسیدن رشد جمعیت و گسترششهری تهران، اولا از نظر شهری، معماری و فرهنگی محلی راحت تر برای زندگی نسلهایآینده احداث شود و همزمان می توان برای ایمن تر کردن شهر تهران برنامه ریزیکرد.

بررسیها نشان می دهد آلودگی هوا باعث شده تا عمرتهرانیها 5 سال کوتاهتر از شهروندان سایر شهرهای ایران شود. بر اساس تحقیقات انجامشده و نتایج بدست آمده از آن 7 درصد زمان مفید ملی در ترافیک تهران تلف میشود.

با این همه بسیاری از کارشناسان بر این باورند کهانتقال پایتخت بسیار هزینه ‌بر است. گرچه طرفداران انتقال پایتخت می گویند هزینهسامان دادن تهران و اتلاف سرمایه در آن بسیار بیشتر از چنین کار ریشه‌‌ایاست.

تا کنون کشورهای زیادی انتقال پایتخت را تجربهکرده اند. سریلانکا، قزاقستان، استرالیا، پاکستان و برزیل از جمله این کشورهاهستند.

بیش از 200 سال پیش بینانگذار سلسله قاجاریه بهدلایل کاملاً استراتژیک تهران را به عنوان پایتخت حکومت خود برگزید

 

 

پایتخت جدید؛ حداکثر 250 کیلومتری تهران

فرید قدیری- بانی انتقال پایتخت روز گذشته موقعیت جغرافیایی پایتخت جدید را اعلام کرد تا ثابت کند موضوع انتقال پایتخت برخلاف گذشته این بار به طور جدی در دولت در دست پیگیری است.

محمد جهرمی، وزیر کار در حاشیه همایش جایگاه صنعت استان مرکزی در چشم‌‌انداز 20‌ساله کشور گفت: موقعیت جغرافیایی پایتخت جدید به‌طور قطع از شعاع 200 تا 250کیلومتری تهران دورتر نخواهد بود.
وزیر کار در شرایطی از تعیین حدود جغرافیایی پایتخت جدید سخن می‌گوید که به اعتقاد وی و برخی مدیران ارشد دولتی، پیش‌نیاز‌های این انتقال هنوز فراهم نیست.
بحث انتقال پایتخت یک‌بار در دوران بازسازی پس از جنگ و بار دیگر درست بعد از زلزله بم در دولت‌های وقت مطرح شد، اما هیچ‌گاه موضوع با این جدیت پیگیری نشد.
این موضوع برای سومین‌بار در دی‌ماه سال جاری در شورای عالی مسکن توسط وزیر کار به عنوان عضو 13نفره شورا مطرح شد.
با طرح موضوع انتقال پایتخت در شورای عالی مسکن گمانه‌زنی‌ها درباره علت انتقال به سمت کنترل قیمت مسکن در تهران پر‌رنگ شد؛ اما اواخر دی‌ماه امسال با تشریح اهداف انتقال پایتخت توسط جهرمی مشخص شد، حل مشکل اشتغال در کشور مهم‌ترین هدف در پیگیری این موضوع است.
آیا وزیر کار می‌تواند به عمر 222ساله تهران به عنوان پایتخت ایران خاتمه دهد؟ آیا می‌تواند سنگی که آغامحمدخان قاجار در آن سال درون چاه عمیقی انداخته، بیرون بکشد؟
بانی  انتقال پایتخت در دولت نهم پیش از این سه پیش‌نیاز اساسی برای تحقق این جابه‌جایی تاریخی مطرح کرده بود که عبارت بودند از: جمع‌بندی کمیته کارشناسی درباره ضرورت انتقال یایتخت، تعیین منطقه‌ای برای احداث پایتخت جدید و کوچک‌سازی دولت.
اما به نظر می‌رسد برای انتقال پایتخت باید ابعاد بیشتری از موضوع را در نظر گرفت. حالا با مشخص شدن حدود فاصله جغرافیایی پایتخت جدید، 6شهر به عنوان گزینه‌های دولت مطرح است. اراک، قزوین، قم، سمنان، ساری و بابل شهرهایی هستند که در فاصله حدود 250کیلومتری از تهران قرار دارند.
اگرچه شهرهای جدید اطراف تهران همچون پرند، هشتگرد و پردیس را به این جمع باید اضافه کرد؛ چراکه این سه شهر جدید در کمتر از 50کیلومتر فاصله با پایتخت فعلی جای گرفته‌اند.
اما باید آقای وزیر کار پاسخ دهد آیا ارتباط موضوعی بین همایش چشم‌انداز 20ساله استان مرکزی با پایتخت جدید وجود دارد؟

/ 0 نظر / 27 بازدید